Ošetření starých stromů a stromořadí v Borové

V roce 2015 byla realizována akce „Ošetření starých stromů a stromořadí v Borové", kterou realizovala firma Bc. Roman Hanuš, ARBOL – péče o stromy – arboristika, Velké Petrovice.

Celkové náklady projektu činily 61.722 Kč. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Královéhradeckého kraje částkou 30.000 Kč, obec přispěla částkou 31.722 Kč.

V rámci akce bylo ošetřeno 73 stromů ve stromořadí mezi kaplí a hřbitovem a dalších 12 vzrostlých stromů na území obce Borová. Mezi dřevinami, které byly v rámci akce ošetřeny, je lípa „Trhovka“ a také další lípa srdčitá evidovaná jako památný strom, nemohutnější lípa v okrese Náchod.

Podkladem pro provedení ošetření stromů byl znalecký posudek Ing. Vladimíra Kolaříka, Ph.D. a dále odborné posouzení stavu dřevin, které nebyly součástí posudku, zástupcem firmy, která ošetření provedla.

Po provedeném ošetření dodavatel prací předložil závěrečné hodnocení a doporučení pro udržitelnost stavu jednotlivých ošetřených dřevin v závislosti na provedeném zásahu.

 

Bc. Pavel Jirka, starosta obce

Kontakt

Obec Borová Borová 32
547 01 Náchod
ISDS u2wavxm
+420 702 286 207 starosta

+420 606 305 389 místostarosta
borovaunachoda@mymail.cz