2016

Poř. č. Písemnost Vyvěšeno Sejmuto
37. Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení stavebního řízení III/28526 Borová - Česká Čermná 19.12.2016 12.1.2017
36. Pozvánka na zasedání ZO Borová 15.12.2016 7.12.2016 15.12.2016
35. Rozpočet obce Borová na rok 2017 30.11.2016 15.12.2016
34. Pozvánka na zasedání ZO Borová 28.11.2016 20.11.2016 28.11.2016
33. Rozpočet DSO Region Novoměstsko 2017 18.11.2016 5.12.2016
32. Veřejná vyhláška - Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Náchod 17.11.2016

22.12.2016

31. Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 17.11.2016 15.12.2016
30. ÚZSVM výběrové řízení
ÚZSVM oznámení
10.11.2016 8.12.2016
29. Elektronická evidence tržeb tisková zpráva 19.10.2016 1.12.2016
28. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Darovací smlouva Oblastní charita Červený Kostelec
16.10.2016 3.11.2016
27. Veřejná vyhláška - Petr Falta - oznámení, výzva 2.10.2016 18.10.2016
26. Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje 19.9.2016 19.10.2016
25. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 18.9.2016 8.10.2016
24. Pozvánka na zasedání ZO Borová 15.9.2016 8.9.2016 15.9.2016
23. VOLBY 2016 - jmenování zapisovatele 24.8.2016 9.10.2016
22. Finanční správa - varování před podvodnými SMS zprávami 24.8.2016 1.12.2016
21. Elektronická evidence tržeb - nový leták 15.8.2016 1.12.2016
20. VOLBY 2016 - oznámení 8.8.2016 9.10.2016
19. Pozvánka na zasedání ZO Borová 4.8.2016 28.7.2016 4.8.2016
18. Veřejná vyhláška - stavební povolení MK Za kaplí 15.7.016 31.7.2016
17. Elektronická evidence tržeb 28.6.2016 15.8.2016
16. MŽP Průvodní dopis
Opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
10.6.2016 5.8.2016
15. DSO RN FIN 2-12
DSO RN závěrečný účet 2015
Zpráva o kontrole DSO RN
27.5.2016 13.6.2016
14. DSO ROH - výkazy prosinec 2015
Inventarizační zpráva DSO ROH za r.2015
Závěrečný audit
Zpráva o hospodařeni DSO 2015
25.5.2016 17.6.2016
13. Nařízení - mor včelího plodu - doplnění 17.5.2016 5.7.2016
12. Nařízení - mor včelího plodu 12.5.2016 5.7.2016
11. Pozvánka na zasedání ZO Borová 5.5.2016 28.4.2016 5.5.2016
10. Finanční úřad - veřejná vyhláška
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
Informace k zasílání složenek
28.4.2016 26.5.2016
9. Kůrovec - upozornění a výzva
Doporučená opatření
11.4.2016 29.4.2016
8. ÚZSVM nedostatečně identifikovaní vlastníci 15.3.2016 19.4.2016
7. Pozvánka na zasedání ZO Borová 10.3.2016 2.3.2016 10.3.2016
6. 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2015
2. Obsah závěrečného účtu
3. Vyúčtování a vypořádání dotací 2015

4. FIN 2-12_2015
5. Inventarizační zpráva 2015
6. Příloha
7. Rozvaha
8. Výkaz zisku a ztráty
9. Plnění rozpočtu za období 2015
23.2.2016 10.3.2016
5. Oznámení o výkonu topografických prací v roce 2016 14.2.2016 14.5.2016
4. Návrh rozpočtu DSO Region Orlické hory na rok 2016
Rozpočtový výhled DSO Region Orlické hory na roky 2017 - 2019
1.2.2016 18.2.2016
3. Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Národní plán povodí Labe
Národní plán povodí Odry

Národní plán povodí Dunaje
19.1.2016 23.2.2016
2. Výroční zpráva za rok 2015 - poskytování informací dle InfZ 11.1.2016 1.2.2016
1. Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody 7.1.2016 1.2.2016

 

Kontakt

Obec Borová Borová 32
547 01 Náchod
ISDS u2wavxm
+420 702 286 207 starosta

+420 606 305 389 místostarosta
borovaunachoda@mymail.cz