2019

Poř.
č.
Dokument Vyvěšeno Sejmuto
33. Rozpočtové opatření č. 8/2019 11.11.2019  
32. DSO Region Orlické hory - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023
DSO Region Orlické hory - návrh rozpočtu na rok 2020
11.11.2019  
31. Záměr prodeje pozemku p.č. 71/5 28.10.2019  
30. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 24.10.2019 16.10.2019 24.10.2019
29. Rozpočtové opatření č. 7/2019 10.10.2019 11.11.2019
28. Rozpočtové opatření č. 6/2019 11.9.2019 10.10.2019
27. Veřejná vyhláška MZe 5.9.2019 17.10.2019
26. Záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 293/17 29.8.2019 16.9.2019
25. Rozpočtové opatření č. 5/2019 28.8.2019 11.9.2019
24. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 1.8.2019 24.7.2019 1.8.2019
23. Rozpočtové opatření č. 4/2019 14.7.2019 28.8.2019
22. Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR KHK 3.7.2019 24.7.2019
21. Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK 6.6.2019 2.7.2019

20.

DSO ROH - Inventarizační zpráva 2018
DSO ROH - Výkaz DSO ROH prosinec 2018
DSO ROH - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
DSO ROH - Zpráva závěrečný účet DSO 2018

29.5.2019

25.6.2019
19. Rozpočtové opatření č. 3/2019 23.5.2019 14.7.2019
18. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 16.5.2019 8.5.2019 16.5.2019
17. Volby do Evropského parlamentu - jmenování členů okrskové volební komise, první zasedání volební komise 27.4.2019 26.5.2019
16. Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
Informace
Informace k zasílání složenek
25.4.2019 29.5.2019
15. Porovnání položek výpočtu pro vodné a stočné 25.4.2019 6.6.2019
14. Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR - lesy - kůrovec 14.4.2019 6.6.2019
13. Rozpočtové opatření č. 2/2019 14.4.2019 23.5.2019
12. Volby do Evropského parlamentu - jmenování zapisovatele 13.4.2019 26.5.2019
11. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 11.4.2019 3.4.2019 11.4.2019
10. DSO RN Fin 2_12 k 31122018
DSO RN Přehled o peněžních tocích 2018
DSO RN Přehled o změnách kapitálu 2018
DSO RN Příloha 2018
DSO RN Rozvaha 2018
DSO RN Výkaz zisku a ztráty 2018
DSO RN Návrh závěrečného účtu 2018
DSO RN Zpráva o kontrole hospodařeni 2018
29.3.2019 17.4.2019
9. Schválený závěrečný účet obce Borová za rok 2018
Přijaté transfery a půjčky
Inventarizační zpráva k 31.12.2018
Finanční vypořádání dotací MŽP ČR
Finanční vypořádání dotací Královéhradecký kraj
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2018
Vyúčtování finančních vztahů 2018
Výkaz zisku a ztráty ke 31.12.2018
Rozvaha ke 31.12.2018
Přiloha ke 31.12.2018
Plnění rozpočtu
FIN 2-12 M ke 31.12.2018
25.3.2019  
8. Informace o volbách do Evropského parlamentu 2019 25.3.2019 26.5.2019
7. Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Borová 14.3.2019 6.3.2019 14.3.2019
6. Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Borová za rok 2018
Plnění rozpočtu
FIN 2-12 M ke 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty ke 31.12.2018
Rozvaha ke 31.12.2018
Příloha ke 31.12.2018
Vyúčtování finančních vztahů 2018
Finanční vypořádání dotací Královéhradecký kraj
Finanční vypořádání dotací MŽP ČR
Inventarizační zpráva k 31.12.2018
Přijaté transfery a půjčky
27.2.2019 25.3.2019
5. Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu Nový Hrádek - Lipí
Mapy
18.2.2019 20.3.2019
4. Rozpočtové opatření č. 1/2019 15.1.2019 14.4.2019
3. Rozpočtové opatření č. 12/2018 13.1.2019 15.1.2019
2. Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech DSO Region Orlické hory 9.1.2019  
1. Výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací podle InfZ 3.1.2019 21.1.2019

 

Kontakt

Obec Borová Borová 32
547 01 Náchod
ISDS u2wavxm
+420 702 286 207 starosta

+420 606 305 389 místostarosta
borovaunachoda@mymail.cz